--- Nouzová platidla ---

--- Medaile a žetony ---
Medaile, žetony, odznaky hasičů Domažlicka   ( 12.07.2016 )
Medaile ke 40. výročí založení pobočky ČNS v Domažlicích   ( 30.07.2022 )
Medaile "25 let hraničního přechodu Folmava-Furth im Wald“   ( 10.06.2008 )
Medaile „Eschlkamer Thaller“   ( 10.06.2008 )
Žeton "Dvacet roků Klubu numismatiků v Klatovech"   ( 10.06.2008 )
Medaile k 10. a žeton k 30. výročí založení pobočky ČNS v Domažlicích   ( leden.2008 )
Medaile "Sraz rodáků v Chrastavicích 2006"  ( 08.03.2009 )
1. žeton "Dvacet roků Klubu numismatiků v Klatovech"  ( 08.03.2009 )

--- Účelové známky ---
Regionální památky Domažlicka - známky pro psy  ( 10.06.2008, nově doplněno 21.12.2019)   
Pivovarská známka Velkostatku Kout na Šumavě  ( 24.08.2008 )
Přádelny Kdyně 1923  ( 02.10.2008 )
Deputátní známky z panství Trauttmansdorffů  ( 13.01.2009, nově doplněno 19.12.2019 )   
Deputátní známka z trauttmansdorffského pivovaru ve Staňkově  ( 15.01.2009 doplněno 24.02.2010)

--- Ostatní ---
Štítky na turistické hole z okolí Domažlic  ( 02.10.2008, doplněno 03.01.2015)

© ČNS Domažlice