Seznam literatury pobočkové knihovny - stav ke dni 31.12.2020
01.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Coins 1601 - 1700, Iola, KP, 1995  
02.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Coins 1701 - 1800, Iola, KP, 1997  
03.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Coins 1801 - 1900, Iola, KP, 1998  
04.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Coins 1901 - 1999, Iola, KP, 1999  
05.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Crowns and Talers from 1601 to date, Iola, KP, 2000  
06.   Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of German Coins 1601 to present, Iola, KP, 2000  
07.   Craig D. W.: Coins of the World 1750 - 1850, Racine, Western Publ. Com., 1971  
08.   Pick A.: Standard Catalog of Paper Money, München, Battenberg Verlag, 1975  
09.   Pick A.: Standard Catalog of World Paper Money, sixth edition, Specialized Issues, Iola, K.P., 1990  
10.   Pick A.: Standard Catalog of World Paper Money, seventh edition, Specialized Issues, Iola, K.P., 1995  
11.   ČNB: Peníze v českých zemích do roku 1919, Praha, Nuga, 1996  
12.   Hugo von Saurma-Jeltsch: Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, Schweizerischer und polnischer Gepräge, Berlin, VEB,1986 
13.   Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1526-1618 - 1. díl, Štíty, Veduta, 1991 
14.   Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1619-1711 - 2. díl, Štíty, Veduta, 1991 
15.   Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1711-1745 - 3. díl, Štíty, Veduta, 1991 
16.   Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1740-1790 - 4. díl, Štíty, Veduta, 1991 
17.   Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1790-1918 - 5. díl, Štíty, Veduta, 1991 
18.   Hásková J.: České, Moravské a Slezské mince, Pražské groše (1300-1547), Chaurova sbírka, Praha, NM, 1991 
19.   Suchomel D., Videman J.: Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608-1820), ČNS Kroměříž, 1997 
20.   Hanibal V., Novák E.: Malé groše, ČNS Poděbrady, 1981 
21.   Halačka I.: Mince zemí koruny české (1526-1856) I., ČNS Kroměříž, 1987 
22.   Halačka I.: Mince zemí koruny české (1526-1856) II., ČNS Kroměříž, 1987 
23.   Halačka I.: Mince zemí koruny české (1526-1856) III., ČNS Kroměříž, 1987 
24.   Halačka I.: Mince zemí koruny české (1526-1856) Dodatky I., ČNS Kroměříž, 2002 
25.   Halačka I.: Mince zemí koruny české (1526-1856) Dodatky II., Dukát s.r.o., Brno, 2002 
26.   Castelin K.: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471), Praha, Nakl. Česk. AV, 1953 
27.   Kolektiv autorů: Sborník II. Numismatického symposia 1969, Brno, MM v Brně a ČSN pob. Brno, 1976 
28.   Kolektiv autorů: Denárová měna na Moravě, sborník prací z III. Num. Symposia 1979, Brno, MM v Brně, 1986 
29.   Hess A., Kube R.: Münzen des Deutschen Mittelalters Samlungen von E. Bahrfeldt und F. Friedensburg, Berlin, 1984 
30.   Knápek Z.: Rukověť starožitníka a sběratele, Olomouc, Rubiko, 1998 
31.   Kankelfitz R.: Katalog römischer Münzen I., München, Battenberg, 1974 
32.   Kankelfitz R.: Katalog römischer Münzen II., München, Battenberg, 1974 
33.   Fiala M., Hrdlička J.: Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách archivu hlavního města Prahy, Praha, Scriptorium, 1999 
34.   Cajthaml M.: České chmelové známky, Chomutov, ČNS pob. Chomutov, 2001 
35.   Arnold P., Küthmann H., Steinhilberg D.: Grosser deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute, Augsburg, Batenberg, 1990 
36.   Sejbal J.: Základy peněžního vývoje, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1997 
37.   Nohejlová-Prátová E.: Základy numismatiky, Praha, Academia, 1975 
38.   Hlinka B., Radoměrský P.: Peníze, poklady, padělky, Praha, Orbis, 1975 
39.   Bobek J.: Mincovnictví olomouckých biskupů ve středověku, Brno, ČNS Brno, 1986 
40.   Foud K., Weberová H.: Lidová architektura, okres Domažlice, Domažlice, OÚ, 1998 
41.   Hausdorf L., Kounovský J.: Cizí mince platné na území Československa v letech 1918-1945, Praha, ČNS Praha, 1986 
42.   Röblitz G., Funk H.: Das Jenaer Notgeld, Jena, Jena-information, 1983 
43.   Röblitz G.: Jenaer Geld und Geld in Jena von den Anfängen bis zur Gegenwart, Jena, Jena-information, 1982 
44.   Kolektiv autorů: Folia Numismatica 1, Brno, MM v Brně, 1986 
45.   Chvojka J.: Ražby poslední českobudějovické mincovny, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1986 
46.   Sém J.: Papírové peníze na území Československa 1762-1967, Liberec, Severografia Liberec, 1967 
47.   Katalog výstavy: Příbram v obrazech pohlednic, mincí, medailí a známek, Příbram, ČNS Příbram, 1986 
48.   Malata P., Nový M.: Numismatické památky Ašska do roku 1945, Cheb, ČNS Cheb, 1984 
49.   Vápenka I.: Tvůrci Československých platidel 1919-1979, Hradec Králové, ČNS Hradec Králové, 1980 
50.   Halačka I.: Vládní mincovnictví na našem území 1. díl - období 1526-1620, Brno, ČNS Brno, 1982 
51.   Kolektiv autorů: Numismatika na ústecku I., Ústí nad Labem, ČNS Ústí nad Labem,1985 
52.   Kolektiv autorů: Moravské numismatické zprávy č.15, Brno, MM v Brně, 1980 
53.   Kolektiv autorů: Historie a perspektivy numismatických společností, Brno, ČNS Praha SNS Bratislava, 1979 
54.   Kolektiv autorů: Československá numismatika - současný stav, úkoly a perspektivy, Brno, MM v Brně, 1986 
55.   Hásková J.: Česká mince v době románské, Cheb, ČNS Cheb, 1975 
56.   Hásková J.: Chebské mince z 12.-13. století, Cheb, Chebské museum, 1972 
57.   Kolektiv autorů: Problematika mincovníctva Jagelovcov, Nitra, Svit, 1988 
58.   Petráňová L., Bošina M., Závodský V.: Katalog knihovny ČNS v Praze, Praha, ČNS Praha, 1994 
59.   Marko J.: Jak sbírat mince, Praha, Mladá Fronta, 1972 
60.   Novotný V.: Mince Marie Terezie 1740-1780, Hodonín, OB a ZP, 1994 
61.   Nový M.: Mince Františka Lotrinského (1745-1765) a (1766-1780), Cheb, Stráž n.p. Plzeň provoz 107 Cheb, 1981 
62.   Polívka E.: Mince Josefa II. (1765-1780-1790) a Leopolda II. (1790-1792), Praha, ČNS Praha, 1985 
63.   Polívka E.: Mince Ferdinanda V. (1835-1848), Hradec Králové, ČNS Hradec Králové, 1971 
64.   Novotný V.: Mince Ferdinanda V. (1835-1848), Hodonín, OB a ZP, 1993 
65.   Polívka E.: Mince Františka Josefa I. (1848-1916), Praha, ČNS Praha, 1972 
66.   Novotný V.: Mince Františka Josefa I. (1848-1916), Hodonín, OB a ZP, 1992 
67.   Novotný V., Šimek V.: Československé mince (1918-1992), Hodonín, OB a ZP, 1992 
68.   Yeoman R. S.: Current Coins of the World, Racine,Western Publ. Com., 1974 
69.   Yeoman R. S.: Modern World Coins (1850-1960), Racine,Western Publ. Com., 1972 
70.   Lokvenc T., Šafář O.: Ražby okresu Náchod, Náchod, SOA Náchod, 1997 
71.   Szego A.: The Coinage of Medieval Austria (1156-1521), Oakdale, N.Y.11769, 1970 
72.   Beierlein J.B.:Die Bayerischn Munzen des Hauses Wittelsbach (1180-1550), Oakdale, N.Y., 1972 (1868) 
73.   Šana J.: Čištění a ochrana mincí, Hradec Králové, ČNS Hradec králové, 1974 
74.   Pinta V.: Pražské groše Karla IV. (1346-1378), Chomutov, ČSN Chomutov, 1999 
75.   Hána J.: Rubní značky pražských grošů, Plzeň, Matis, 1998 
76.   Běhálek E.: Numismatika, Domažlice, Soukr. tisk, 1996 
77.   Kolektiv autorů: Správy informačný bulletin pobočky SNS a VSL. Múzea v Košiciach, Košice, KNV OK, 1981 
78.   Vlček B.: Platidla vojenských, zajateckých a pracovních táborů z let 1914-1918, Praha, ČNS Praha, 1984 
79.   Čapek V.: Nouzová papírová platidla rakouska (1918-1921) sešit 1., Praha, ČNS Praha, 1985 
80.   Čapek V.: Nouzová papírová platidla rakouska (1918-1921) sešit 2., Praha, ČNS Praha, 1985 
81.   Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I. (1657-1705), Hradec Králové, ČNS Hradec Králové, 1991 
82.   Kolektiv autorů: Peníze v proměnách času, Ostrava, Marq, 1998 
83.   Vlček B.: Nouzové papírové peníze vydané v Československé republice v letech 1918-1939, Praha, ČNS Praha, 1983 
84.   Bajer J.: Kubánská platidla 1915-1981, Hradec Králové, ČNS Hradec Králové, 1982 
85.   Kolektiv autorů: Různé sběratelské zprávy, Hradec Králové, Košice, Domažlice (výstava 1978) etc. 
86.   Nový M.: Mince Marie Teresie 1740-1780, ČNS Cheb, Plzeň, 1978 
87.   Jízdný M.: Katalog mincí Československa, ČNS Hradec Králové, Hradec Králové 1992 
88.   Hess A.: Münzen - Medailen Auktion 260, Zurich 1991 
89.   Albrecht + Hoffman: Münz Zentrum Auktion 70, Köln 1990 
90.   Ječný J.: Plzeňské medaile a známky, vlastním nákladem, Beníško, Plzeň 1921 
91.   Marko J.: Münzenzeichen aus aller Welt, Battenberg Verlag, Augsburg 1992 
92.   Hlinka B., Radoměrský P.: Peniaze celého sveta, Bratislava, Obzor, 1983 
93.   Krug G.: Die Meissnisch-Sächsischen Groschen 1338-1500, Berlin, VEB, 1974 
94.   Šmerda J.: Solnohradské mince a medaile, Gottwaldov,CNS Gottwaldov 1987 
95.   Vandas J.: Mince a platidla, Praha, Magnet-Press, 1994  
96.   Plaček A.: Přehled ruských a sovětských mincí, ČNS, pobočka v Brně, Tisk, knižní výroba, Brno, 1978  
97.   Hlinka B., Radoměrský P.: Peníze celého světa, MF, Praha, 1985  
98.   Halačka I.: Vládní mincovnictví na našem území, 2.díl - období 1620-1740, Knižní výroba, Brno, 1980 
99.   Polívka E.: Pět století Lobkovických numismatických památek 1547-1958, ČNS Praha, 1991 
100.   Kudrna O.: Denáry vévody Jaromíra připisované Oldřichovi, vlastním nákladem, Netolice, 1948 
101.   Brádle V., Němeček J.: Katalog výstavy, Církevní motivy na medailích, TNM Print s.r.o., Hradec Králové, 2008 
102.   Skrbek B.: Mince Království Českého za panování rodu Habsburského od roku 1526, Díl III., F. Hoblík, Pardubice, 1893-1913 
103.   ČNS: Stanovy a organizační normy, příručka pro funkcionáře poboček ČNS, ČNS, Praha, 2008 
104.   Bajer J., Holna J., Kohout A.: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha, Elektris, 2010 
105.   Cajthaml M.: České chmelové známky II., ČNS pobočka v Chomutově, Chomutov, 2011 
106.   Vitanovský M.:Malá umělecká edice sv. XXVIII, Regulus, Praha 2011 
107.   Mička D., a kolektiv: Oficiální pamětní ražba CMQC, reproplus s.r.o., Praha 2012 
108.   Novák E., Kuchař B.: Sokolské účelové známky, první dobrá s.r.o., Praha 2012 
109.   Foukal M., Jareš L.: Ražby Josefa Víta opravy a doplňky I., II., ČNS v Hradci Králové, K&A advertising, HK 2010 
110.   Kolektiv autorů: Sborník příspěvků z konference k výročí 750 let královského města Domažlic, Nakl. Českého lesa, DO 2016 
111.   Cuhaj G. S.: Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues 1961 - Present, Kp Krause publications, 2015 
112.   Cuhaj G. S.: 2016 Standard Catalog of World Coins 1901-2000, Kp Krause publications, 2016 
113.   Cuhaj G. S.: 2016 Standard Catalog of World Coins 2001-Date, Kp Krause publications, 2016 
114.   Sincona: Gold Coins and Medals, Sincona Gold-Auction, Auction 38, 16. May 2017, Sincona AG, Zurich, 2017 
115.   Sincona: World Coins and Medals, Coins and Medals from Switzerland, Auction 39, 17. May 2017, Sincona AG, Zurich, 2017 
116.   Pick A.: Standard Catalog of World Paper Money, 7. vydání, General Issues 1368-1960, Kp Krause publications, 2009 
117.   Leuchtturm®: Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2016, Leuchtturm Albenverlag GmbH, Geesthacht 2016 
118.   Baše M.: Císař římský, král český Karel IV. 1316-1378 na medailích, pečetích a pamětních mincí, I. díl, sběr. med. Ing. Milan Baše, Praha 1998 
119.   Baše M.: Císař římský, král český Karel IV. 1316-1378 na medailích, pečetích a pamětních mincí, II. díl, sběr. med. Ing. Milan Baše, Praha 2005 
120.   Veselý R.: Mince a medaile 19. století, Aurea numismatika, Praha 2020 
121.   Hradil M.: Moravští mincmistři, Vydáno nákladem autora, Lachema a.s., Brno 1991 
122.   Plaček A.: Přehled ruských a sovětských mincí, Vydáno nákladem autora, ČNS pobočka Brno, Brno 1978 
123.   Yeoman R.S.: A guide book of united states coins 2012, edited by Kenneth Bressett, Whitman publishing, Atlanta 2012 
124.   Foukal M.: České numismatické medaile, katalog ražeb 1. díl, ČNS, z.s., Abalon s.r.o., Praha 2019 
125.   Foukal M.: České numismatické medaile, katalog ražeb 2. díl, ČNS, z.s., Abalon s.r.o., Praha 2021 
126.   Lukas J., Videman J.: Počátky českého mincovnictví, Monumenta Numismatica svazek 5, AVČR, Filosofia, Praha 2021 © ČNS Domažlice