Česká numismatická společnost z.s. (ČNS) je výběrovou kulturní zájmovou organizací sdružující zájemce o numismatiku, tj. o vědu zabývající se studiem platidel a jim příbuzných předmětů a jejich funkce v rámci hospodářských dějin lidské civilizace. ČNS má po celém území České republiky řadu poboček. A jednou z nich je i ČNS, pobočka v Domažlicích.

Domažlická pobočka ČNS patří k mladším pobočkám Společnosti. V Domažlicích působil před jejím založením kroužek numismatiků při městském kulturním středisku. Počátkem října 1972 se stávajících 22 členů tohoto zájmového sdružení rozhodlo pro vstup do řad ČNS. Po dohodě s Ústředním výborem Společnosti byl ustaven přípravný výbor pobočky a zvolen termín ustavující schůze na 25. listopad 1972. Od té doby v Domažlicích efektivně funguje pobočka ČNS. V průběhu 49 let své existence pořádala pobočka řadu akcí, ať už výstav zaměřených na vývoj platidel na našem území, drobných i velkých aukcí numismatického materiálu, či vydání pamětních medailí. V současnosti registruje domažlická pobočka 22 řádných členů, má obsáhlou klubovou knihovnu čítající na 123 svazků. Pravidelně pořádá pro své členy odborné přednášky a sezení.


Dotazy a připomínky zasílejte na cns.domazlice@seznam.cz
© ČNS Domažlice

Poslední aktualizace stránek: 27.12.2022